top of page
11062b_496222cedb7143af94157973022fc13c_mv2_d_4000_2029_s_2.webp

Uddannelse til grønne job

+45 31 47 44 74

+45 21 66 04 29

Uddannelse til grønne job er et projekt, som skal sikre, at flere elever på den forberedende grunduddannelse (FGU) videreuddanner sig på en erhvervsuddannelse (EUD) indenfor fagområder, der bidrager til den grønne omstilling. Dette f.eks. indenfor byggeri, jern og metal. På den måde bidrager projektet til at sikre en veluddannet arbejdsstyrke med de kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger i forbindelse med den grønne omstilling. 


Projektet gennemføres over en treårig periode fra 2023 til 2025, og mere præcist er formålet, at 180 unge i alderen 18-25 år i Region Midtjylland påbegynder en erhvervsuddannelse. De unge kan have såvel faglige, personlige som sociale udfordringer, og fællesnævneren for de unge er, at de har brug for mere støtte, end der er mulighed for under et ordinært forløb på FGU. 


I projektet deltager flere FGU-skoler, der udvikler og afprøver en additionel model, hvor den unge følges i et sammenhængende forløb fra visitering til FGU til fastholdelse på EUD. Den grundlæggende pædagogiske tilgang er håndholdt, hvilket betyder, at der tages udgangspunkt i den enkelte unges motivation og behov. Den unge har en fast kontaktperson, og forløbene skræddersyes, så den enkelte får den støtte, der sikrer, at han/hun bliver i stand til at påbegynde og gennemføre en EUD. Det betyder, at forløbene vil variere i forhold til både varighed og omfang. 


Projektet består af tre hovedaktiviteter:
1.    Visitering
2.    Inklusionsforløb på FGU 
3.    Fastholdelsesforløb på EUD 


Inklusionsforløb på FGU er projektets mest omfangsrige aktivitet, og den indeholder både virksomhedsrettede indsatser, brobygning til EUD og ungeevents. 


Uddannelse til grønne job er et metodeudviklingsprojekt, hvorfor såvel lokal forankring som spredning af de udviklede metoder står centralt i projektet. Vi følger systematisk op på aktiviteternes virkning for at undersøge og dokumentere, hvad der virker, og hvilken betydning projektdeltagelsen får for de unge.


Uddannelse til grønne job er medfinansieret af Den Europæiske Socialfond og Decentrale Erhvervsfremmemidler. Projekter imidt er operatør på Uddannelse til grønne job, og sekretariatet ligger i Aarhus. Projekter imidt er ejet af FH-sektionerne i Region Midtjylland.

bottom of page