top of page
  • Forfatters billedeMathias Fischer

Nyt uddannelsesprojekt til Projekter imidt: bliver operatør på "Uddannelse til grønne job"

Projekter imidt kan med stor glæde melde ud, at sekretariatet har fået tilsagn om at drive et nyt stort EU-støttet uddannelsesprojekt, der får navnet "Uddannelse til grønne job". Projektet har fået tildelt godt 14 millioner kroner og løber fra 2023-2026. Formålet med Uddannelse til grønne job er at sikre, at flere elever på Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) i alderen 18-25 år videreuddanner sig på en erhvervsuddannelse inden for fagområder, hvor der er et dokumenteret behov for faglært arbejdskraft i forbindelse med den grønne omstilling. På den måde skal projektet i sidste ende bidrage til at øge arbejdsstyrken til den grønne omstilling.

Foto: Unsplash

Nu kan vi endelig - og med stor glæde - officielt melde ud, at vi hos Projekter imidt skal drive et nyt stort uddannelsesprojekt.


Projektet "Uddannelse til grønne job" har fået tildelt samlet 14,2 millioner kroner og kommer til at løbe over de næste 3 år med begyndelse i starten af 2023.


Finansieringen af projektet sker i form af EU-støtte fra Den Europæiske Socialfond Plus samt via DEM-støtte fra de decentrale erhvervsfremmemidler.


Det er Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der – på baggrund af en indstilling fra Erhvervsstyrelsen – har behandlet Projekter imidts ansøgning om at drive et nyt EU-støttet uddannelsesprojekt.


Erhvervsfremmebestyrelsen skrev følgende om Projekter imidts nye uddannelsesprojekt i forbindelse med tilsagnet:


Projektet ”Uddannelse til grønne job” har til formål at sikre, at flere elever på Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) i alderen 18-25 år videreuddanner sig på en erhvervsuddannelse inden for fagområder, hvor der er et dokumenteret behov for faglært arbejdskraft i forbindelse med den grønne omstilling, herunder fagområderne byggeri, jern og metal.
På denne måde bidrager projektet til at øge arbejdsstyrken til den grønne omstilling. Dette sker gennem visitationssamtaler, inklusionsforløb og brobygning på FGU samt gennem fastholdelsesforløb efter den unge har påbegyndt en erhvervsuddannelse.
Der er tale om håndholdte forløb, der imødekommer de individuelle behov og udfordringer, de unge på FGU kan have i forbindelse med at starte på og færdiggøre en erhvervsuddannelse.
Det forventes, at i alt 180 deltagere vil indgå i projektet, hvoraf 126 forventes at være i uddannelse umiddelbart efter deltagelse i projektet.

Nyt projekt skaber stor glæde hos Projekter imidt

Tilsagnet om at drive et nyt stort uddannelsesprojekt, målrettet den grønne omstilling, skaber stor glæde hos Projekter imidt.


"Vi er meget glade og stolte over at have fået det nye projekt, så vi fortsat kan få lov til at støtte sårbare unge på deres vej mod en ungdomsuddannelse. Vi har jo netop afsluttet det fireårige projekt

Alle unge med imidt, hvor vi har hjulpet over 200 sårbare unge med at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse. Det har givet os en masse viden og erfaringer, som vi med fordel kan sætte i spil i det nye projekt. Dette i forhold til for eksempel visitering af unge samt opsamling og evaluering af virksomme indsatser i projektet," siger Helle Gammelgaard, projektleder for Uddannelse til grønne job.


Også sekretariatslederen hos Projekter imidt, Angelika Marning er begejstret for at have fået et nyt stort uddannelsesprojekt i hus.


"Det er fantastisk for Projekter imidt, at vi skal stå i spidsen for et nyt stort uddannelsesprojekt. Vi vil gribe chancen og arbejde målrettet for at skabe lige muligheder for alle," siger Angelika Marning.


Vil uddanne unge til den grønne omstilling

Overordnet håber projektleder Helle Gammelgaard, at projektet opfylder de opsatte mål om at uddanne unge på erhvervsuddannelser indenfor fagområder, hvor der er behov for arbejdskraft i forbindelse med den grønne omstilling.


"Via udvikling af nye metoder håber vi på at indfri projektets formål om, at sårbare unge gennemfører FGUen og herefter fortsætter på EUD for på den lange bane at kunne bidrage til den grønne omstilling. Sagt med andre ord håber vi, at projektet vil bidrage til at sikre en veluddannet arbejdsstyrke med et højt niveau af de kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger i forbindelse med den grønne omstilling," siger Helle Gammelgaard.


Helle Gammelgaard er overbevist om, at Uddannelse til grønne job vil bidrage til at afhjælpe vigtige samfundsmæssige problemstillinger.


"Uddannelse til grønne job tager sit afsæt i to samfundstunge udfordringer, hvilket gør projektet særdeles relevant. Udfordringerne er dels mangel på kvalificeret arbejdskraft med de rette kompetencer til den grønne omstilling og dels en stigende andel af unge uden job og uddannelse. Samtidig adresserer projektet udfordringen med det store frafald, der er på erhvervsuddannelserne. Af de 42.000 unge, som begyndte på en erhvervsuddannelse i 2016 var 17.000 af dem faldet fra inden for fem år, hvilket er et frafald på 40%. Endelig taler projektet med sit fokus på at øge andelen af unge, der tager en erhvervsuddannelse ind i en aktuelt politisk dagsorden," siger Helle Gammelgaard.

162 visninger

Comments


bottom of page